PSIKOMOTOR DAN<br /> PERGERAKAN (KAF2023)<br />NAMA AHLI KUMPULAN<br />NasimahbintiHajiZainalAbidin (D20082033941) <br />I...
PERGERAKAN <br />LOKOMOTOR<br />
DEFINISI<br />Pergerakan yang melibatkankanak-kanakpergikesatutempatketempat yang lain.<br />Contohnya: berjalan, berlari,...
KONSEP PERGERAKAN LOKOMOTOR<br />Pergerakanlokomotorberkaitandengangerakanataualiran.<br />Jikapergerakanlokomotordigunaka...
hop<br />skip<br />melompat<br />slide<br />berlari<br />gallop<br />leap<br />berjalan<br />CONTOH PERGERAKAN LOKOMOTOR<b...
BERJALAN<br />Berjalanialahkemahiran yang paling asas.<br />Kedudukanimbangan yang betulsemasaberjalandanmekanisme yang se...
BERLARI<br />ketikaberlaripergerakanbukulalidanlututmenjadilebihkerapsupayalebihbanyakpergerakanmeninggidapatdicapai.<br /...
MELOMPAT<br />Lompatanialahpergerakan yang mengangkatbadankeudaradaripadatempatberpijakdengantolakanataulonjakansebelahata...
SKIP<br />Skip adalahgabunganberjalandanmelompatketinggian.<br />Melangkahdengansebelah kaki, kemudianketingtingdengan kak...
GALOP (BERLARI SEPERTI KUDA)<br />Cara-cara<br />- Satu kaki bergerakkehadapandanberatbadandipindahpadanya. Kaki belakangd...
Menolakdanmendarat-menolakdenganbebola kaki belakangdanmendaratdenganbebola kaki hadapan.
Lututdanpergelangan kaki sentiasadibengkokkansemasapergerakandilakukan</li></li></ul><li>
HOP (MELOMPAT DENGAN SEBELAH KAKI)<br />Cara-cara:<br /><ul><li>Mata melihatkehadapan, berdiridenganbetuldankedua-duabelah...
Angkatsebelah kaki danlutut kaki tersebutdibengkokkankebelakang.
Selepasitu, lompatdengan kaki tersebutdanbergerakkehadapan. </li></li></ul><li>
SLIDE (BERJALAN DI ARAH TEPI)<br />Selainberjalanlurusdenganbadanditegakkankehadapan, kanak-kanakbolehberjalandenganarahte...
LEAP (BERLARI SAMBIL MELONJAK) <br /><ul><li>Hampirserupadenganberlari.
Cumaketikaberlari, pergerakanbukulalidanlututmenjadilebihkerapsupayalebihbanyakpergerakanmeninggidapatdicapai.
Semasaberlari, lututdiangkatkehadapandankemudian kaki dihuluruntukmemecahtempatberpijak.
Kaki belakangbengkoksertaterangkatdaritanahsetelahmengambilkekuatanataulanjutanuntukbergerakmaju.
Lonjakanadalahdaripadasatu kaki danpendaratanadalahdiatassatu kaki yang lain.
Kebiasaannyalonjakandidahuluidengansatuataubeberapalangkahlariansupayamendapatlonjakan yang sempurna.</li></li></ul><li>
PERGERAKAN<br />BUKAN<br />LOKOMOTOR<br />
definisi<br />Kemahiran yang dilakukantanpamenggerakkandasarsokonganatautidakmelibatkanperubahanpenyokongatautitikpusatpel...
konseppergerakkanbukanlokomotor<br />Pergerakandalamkeadaanstatikdanmemberipenekanankepadakeseimbangan.<br />Membantukitam...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slide kump 7

10,592 views

Published on

lokomotor dan bukan lokomotor

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,788
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide kump 7

 1. 1. PSIKOMOTOR DAN<br /> PERGERAKAN (KAF2023)<br />NAMA AHLI KUMPULAN<br />NasimahbintiHajiZainalAbidin (D20082033941) <br />Ida AzwanibintiMohdYunus (D20082033942)<br />KhairanibintiMuhamod (D20082033947)<br />JumiyatibintiAmil (D2008203356)<br />FaizahbintiMdZain (D20082033965)<br />AmalinabintiMohamadSaim (D20082033979)<br />Disediakanuntuk : CikNorlybintiJamil<br />
 2. 2. PERGERAKAN <br />LOKOMOTOR<br />
 3. 3. DEFINISI<br />Pergerakan yang melibatkankanak-kanakpergikesatutempatketempat yang lain.<br />Contohnya: berjalan, berlari, melompatdansebagainya. <br />Pergerakan yang dilakukankanak- kanakituakanmenyebabkandiaakanberubahkedudukan.<br />Perlakuan yang memerlukanpenyokongatautitikpusatberubahmengikutpergerakantertentu.<br />Pendidikanpergerakanlokomotormenyokongperilakupergerakan yang dirancang.<br />
 4. 4. KONSEP PERGERAKAN LOKOMOTOR<br />Pergerakanlokomotorberkaitandengangerakanataualiran.<br />Jikapergerakanlokomotordigunakandalampersembahankitaakandapatmelihatarahgerakandalampersembahanitu.<br />Terdapatpelbagaicarapergerakanbadandalamgerakanlokomotor yang melibatkan:<br />Arah (tinggi, sederhana, rendah)<br />Aliran (awangan, lurus, berliku-liku, danzig-zag)<br />Beban (halus-ringan, berat-kuat)<br />Masa (cepat, lambat)<br />
 5. 5. hop<br />skip<br />melompat<br />slide<br />berlari<br />gallop<br />leap<br />berjalan<br />CONTOH PERGERAKAN LOKOMOTOR<br />
 6. 6. BERJALAN<br />Berjalanialahkemahiran yang paling asas.<br />Kedudukanimbangan yang betulsemasaberjalandanmekanisme yang sesuaibolehmembuatseseorangituberjalandengangaya yang betul.<br />Gaya berjalan yang biasamerupakanpergerakanmerentasiruangdenganmemindah-mindahkanberatbadandarisatu kaki ke kaki yang lain.<br />Terdapatketikanyaapabilakedua-duatapak kaki menyentuhtanah, danpadamasainilahsatutapakberpijak yang baruterhasilbagimenahananggotabadandaripadarebah. Kedua-duabadanhendaklahsentiasategakdandalamkeadaan yang lega.<br />
 7. 7.
 8. 8. BERLARI<br />ketikaberlaripergerakanbukulalidanlututmenjadilebihkerapsupayalebihbanyakpergerakanmeninggidapatdicapai.<br />Semasaberlarilututdiangkatkehadapandankemudian kaki dihuluruntukmemcecahtempatberpijak.<br />Kaki belakangbengkoksertaterangkatdaritanahsetelahmengambilkekuatanataulanjutanuntukbergerakmaju.<br />
 9. 9.
 10. 10. MELOMPAT<br />Lompatanialahpergerakan yang mengangkatbadankeudaradaripadatempatberpijakdengantolakanataulonjakansebelahataukedua-duabelah kaki. <br />Badanberadadiudarabuatseketika, kemudianturunsemuladiatassebelahataukedua-dua kaki. <br />Tujuanlompatanmungkinuntukmenguasaijarakhadapanatauketinggianlompatan.<br />
 11. 11.
 12. 12. SKIP<br />Skip adalahgabunganberjalandanmelompatketinggian.<br />Melangkahdengansebelah kaki, kemudianketingtingdengan kaki yang sama, dantukarulangpergerakandengan kaki yang sebelahlagi.<br />Pergerakaninibolehdilakukandenganarah yang bebas, tetapipolanyahendaklahserupa, iaitubertukar-tukar kaki sambilmengimbangkanberatbadanpadasetiappertukaranlangkah.<br />
 13. 13.
 14. 14. GALOP (BERLARI SEPERTI KUDA)<br />Cara-cara<br />- Satu kaki bergerakkehadapandanberatbadandipindahpadanya. Kaki belakangdigerakkankehadapandibelakangtumit kaki hadapan.<br /><ul><li>Denganpergerakan yang pantas, kedua-dua kaki diangkatkehadapandanberatbadandiletakkanpada kaki belakang (kaki hadapansentiasadihadapan)
 15. 15. Menolakdanmendarat-menolakdenganbebola kaki belakangdanmendaratdenganbebola kaki hadapan.
 16. 16. Lututdanpergelangan kaki sentiasadibengkokkansemasapergerakandilakukan</li></li></ul><li>
 17. 17. HOP (MELOMPAT DENGAN SEBELAH KAKI)<br />Cara-cara:<br /><ul><li>Mata melihatkehadapan, berdiridenganbetuldankedua-duabelahtanganuntukmengimbangibadan.
 18. 18. Angkatsebelah kaki danlutut kaki tersebutdibengkokkankebelakang.
 19. 19. Selepasitu, lompatdengan kaki tersebutdanbergerakkehadapan. </li></li></ul><li>
 20. 20. SLIDE (BERJALAN DI ARAH TEPI)<br />Selainberjalanlurusdenganbadanditegakkankehadapan, kanak-kanakbolehberjalandenganarahtepi (kiriataukanan).<br />Badandibengkokkansamadamengikutbahukananataukiridanseterusnyaberjalankehadapan.<br />Iajugadapatmelatihkeseimbanganbadandanmengembangkankoordinasimatadan kaki. <br />
 21. 21.
 22. 22. LEAP (BERLARI SAMBIL MELONJAK) <br /><ul><li>Hampirserupadenganberlari.
 23. 23. Cumaketikaberlari, pergerakanbukulalidanlututmenjadilebihkerapsupayalebihbanyakpergerakanmeninggidapatdicapai.
 24. 24. Semasaberlari, lututdiangkatkehadapandankemudian kaki dihuluruntukmemecahtempatberpijak.
 25. 25. Kaki belakangbengkoksertaterangkatdaritanahsetelahmengambilkekuatanataulanjutanuntukbergerakmaju.
 26. 26. Lonjakanadalahdaripadasatu kaki danpendaratanadalahdiatassatu kaki yang lain.
 27. 27. Kebiasaannyalonjakandidahuluidengansatuataubeberapalangkahlariansupayamendapatlonjakan yang sempurna.</li></li></ul><li>
 28. 28. PERGERAKAN<br />BUKAN<br />LOKOMOTOR<br />
 29. 29. definisi<br />Kemahiran yang dilakukantanpamenggerakkandasarsokonganatautidakmelibatkanperubahanpenyokongatautitikpusatpelaku.<br />Keupayaanmenggerakkanbahagiantubuhbadantanpaberalihtempat.<br />
 30. 30. konseppergerakkanbukanlokomotor<br />Pergerakandalamkeadaanstatikdanmemberipenekanankepadakeseimbangan.<br />Membantukitamenjagadanmenjadikanbentukbadan yang menarikdanbadanseharusnyaberadadalamkeadaan yang fleksibeldanseimbang.<br />Gerakandibuatdalamkeadaan yang tenangdankurangtekanan. <br />
 31. 31. CONTOH-CONTOH PERGERAKKAN BUKAN LOKOMOTOR<br />Twist<br />Menarik<br />Imbangan Y<br />Melambung bola<br />Meregangdanmengendur<br />Imbangansatutapak<br />Memutargelungditangan<br />Menampar bola kepasangan<br />
 32. 32. Twist<br /><ul><li>Gerakkanpinggangkekiridankekanandanberdirisecarastatik. (video)</li></ul>Imbangan Y<br /><ul><li>Kaki berdiristatiksambilkeduabelahtanganmembuatbentuk Y.(aksi)</li></ul>Menarik<br /><ul><li>Kanak-kanakmenariktanganpasangansambilberdiristatik. (aksi)</li></ul>Meregangdanmengendur<br />- mengecilkanataumerapatkanbadandalamkeadaanmencangkung, kemudianmeregangsepertimelompatbintang.(aksi)<br />
 33. 33. Imbangansatutapak<br />berdirisetempat, tangankananmemegang bola dantangankirimencapai kaki kiridanimbangansatutapaksokongandilakukan.<br />-tegaksambil bola diangkattegakdiataskepala.<br />
 34. 34. Memutargelungditangan<br /><ul><li>Putarkangelungdenganmenggunakansebelahtangandalamkeadaanberdiristatik. </li></li></ul><li>Menamparbelonkepasangan<br />- Menamparbelonsecarabergilir-gilirdenganpasangan<br />Melambung bola<br />- Melambung bola sesukahatisamaadapadaarahbelakang,depan,kiriataukanandalamkeadaanberdiristatik.<br />
 35. 35. Sekian<br />terimakasih<br />

×