• Save
mBlue - Recruitment skills for managers Czech
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

mBlue - Recruitment skills for managers Czech

on

 • 848 views

Prezentace ze školení recruitment dovednosti pro liniové manažery.

Prezentace ze školení recruitment dovednosti pro liniové manažery.

Statistics

Views

Total Views
848
Views on SlideShare
820
Embed Views
28

Actions

Likes
1
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 28

http://www.linkedin.com 28

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

mBlue - Recruitment skills for managers Czech mBlue - Recruitment skills for managers Czech Presentation Transcript

 • mBlue Human resources mBlue Czech, s.r.o., human resources1 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 +420 601 345 424 | info@mblue.cz | info.mblue | www.mblue.cz
 • PROČ • Steve Jobs, Owner Apple How to be sucessfull mBlue Czech, s.r.o., human resources2 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • • Mgr. Milan Mahovský • Jednatel a spoluvlastník DRILL B.S. • Personální a Recruitment Manažer O2 nyní mBlue mBlue Czech, s.r.o., human resources3 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • mBlue mBlue Czech, s.r.o., human resources4 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • PROČ Cost of bad hire Cena špatného náboru mBlue Czech, s.r.o., human resources5 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Vaši podřízení = váš úspěchVyberte sitalentyNebojte se 6
 • 7 S talenty v týmu jste v pohodě
 • Strategie náboru STRATEGIE V NÁVAZNOSTI NA HEADCOUNT/ SCHVÁLENÝ POČET PRACOVNÍCH MÍST ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODPORUJÍCÍ CÍLE FIRMY EFEKTIVITA ORGANIZACE a FINANČNÍ ASPEKTY RŮST FIRMY / STABILIZACE FIRMY / POKLES mBlue Czech, s.r.o., human resources 8 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Nový – lepší než průměrKAŢDÝ NOVÝZAMĚSTNANECMUSÍ BÝT LEPŠÍNEŢ PRŮMĚRNÝZAMĚSTNANEC mBlue Czech, s.r.o., human resources 9 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • NE – rozhodl jsemKaţdý z hodnotitelů má PRÁVO VETA 10
 • NOW or the BEST later ? NEEEED NOW !!!I CAN WAIT FOR THE BEST mBlue Czech, s.r.o., human resources11 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • NABÍRÁM JEN ZA ODCHÁZEJÍCÍ ZAMĚSTNANCE NEBO12
 • Strategie náboru - přístupyRozdíl ve viděníexterních a interníchkandidátů mBlue Czech, s.r.o., human resources 13 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Interní kandidáti Napište si sami důvody proč preferovat interní kandidáty14
 • Interní kandidáti – váš diamant Pouţívejte jiná kritéria na15 výběr
 • Rotace zaměstnaců mBlue Czech, s.r.o., human resources16 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Rotace se nestala a zaměstnanci odcházejí mBlue Czech, s.r.o., human resources17 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Různá strategie podle typů pozic RYCHLOST – měřte „time to hire“ NEDOSTATEK / DOSTATEK KANDIDÁTŮ OBCHODNÍ POZICE FINANČNÍ POZICE TECHNICKÉ POZICE ADMINISTRATIVNÍ POZICE MANAŢERSKÉ POZICEStanovte si různé přístupy k náboru podle typů pozic mBlue Czech, s.r.o., human resources 18 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Proces náboru SELEKCE CV /1 KOLO / 2 KOLA / 3 KOLA / AC / PŘÍPADOVÉ STUDIE / TESTOVÁNÍ /NABÍDKA Váš proces – výhody a nevýhody Zeptejte se kamarádů z branţe na proces Můţete být velmi překvapeni rozdíly mBlue Czech, s.r.o., human resources 19 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Provazba s náboremKOMPETENCE V NÁBORU, HODNOCENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ JSOU STEJNÉ mBlue Czech, s.r.o., human resources 20 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Interní komunikace KOMUNIKACE S HR V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ REPORTING – pocit nestačí ! KDY ZMĚNIT STRATEGII NÁBORU?  Kdyţ mám málo kandidátů mBlue Czech, s.r.o., human resources 21 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: xxx xxx xxx| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Jak vás vnímá personalista MANAŢER  S PŘEHLEDEM O TRHU  BEZ PŘEHLEDU O TRHU MANAŢER ZAČÁTEČNÍK / SENIOR MANAŢER ZAMĚŘENÝ NA ODBORNOST MANAŢER BUDUJÍCÍ SILNÝ X SLABÝ TÝM mBlue Czech, s.r.o., human resources 22 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Požadavky – nejen ideál KRITÉRIA - NUTNÁ (MUST), VHODNÁ (REPLACABLE), MOŢNÁ (NICE TO HAVE) - PROFESNÍ POŢADAVKY - VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI (SŠ/VŠ/MBA + DÉLKA PRAXE, ODVĚTVÍ, …) - OSOBNOSTNÍ A MANAŢERSKÉ POŢADAVKY - FINANČNÍ OHODNOCENÍ + BENEFITY - NÁSTUP (OKAMŢITĚ, KONKRÉTNÍ DATUM, VÝHLEDOVĚ) mBlue Czech, s.r.o., human resources 23 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • FIREMNÍ KULTURA TYPOLOGIE FIREMNÍ KULTURY  VÝKONNOSTÍ / VZTAHOVÁ  PREFEROVANÉ STYLY VEDENÍ LIDÍ  RŮZNÉ SUBKULTURY V RÁMCI FIRMY PŘEKLAD FIREMNÍ KULTURY DO POŢADAVKŮ NA KANDIDÁTY POSUZOVÁNÍ KOMPATIBILITY KANDIDÁTŮ S FIREMNÍ KULTUROU mBlue Czech, s.r.o., human resources 24 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Jak najít kandidáty?- INZERCE - Výhody – oslovení kandidátů, kteří aktivně hledají nové uplatnění, zviditelnění společnosti - Nevýhody – obdrţení nevhodných cv, zaměstnanci a konkurence ví, ţe se hledá nový zaměstnanec - Hints – úprava názvu inzerátu, popisu pracovní pozice, poţadavků, kategorizace- DATABÁZE - Výhody – rychlost - Nevýhody – omezené portfolio kandidátů - Hints – kodifikace, jen pro některé pozice mBlue Czech, s.r.o., human resources25 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Jak najít kandidáty? - NETWORKING - Výhody – oslovení kandidátů, kteří aktivně nehledají a se kterými máme vztah - Nevýhody – malá cílová skupina - HEADHUNTING - Výhody – přesné zacílení – přímá konkurence, zaměstnanci společností, které dodávají stejným zákazníkům - Nevýhody – časová náročnost, nutné vyuţít specializovanou společnost – cena, zpravidla nutná platba před zahájením vyhledávání mBlue Czech, s.r.o., human resources26 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • PŘEDVÝBĚR KANDIDÁTA• PROBLÉM S NÁZVOSLOVÍM – stejná pozice – jiné názvy• ODBORNOST / OSOBNOST ? – preferujte osobnost• MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, VZÁJEMNÁ KOMPENZACE Nezapomeňte na• JINÝ PŘÍSTUP K INTERNÍM KANDIDÁTŮM mBlue Czech, s.r.o., human resources 27 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • PŘEDVÝBĚR KANDIDÁTA - SELEKCE ŢIVOTOPISŮ - „MUST“ KRITÉRIA - TELEFONICKÝ POHOVOR ? - DO 5 MINUT - ZJIŠTĚNÍ A OVĚŘENÍ PRAXE, ZKUŠENOSTÍ, JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ, FINANČNÍCH PŘEDSTAV, MOŢNÉHO TERMÍNU NÁSTUPU, LOKALITY. - MOTIVACE - DALŠÍ POSTUP - POHOVOR – POZVÁNÍ NA OSOBNÍ SETKÁNÍ, POTVRZENÍ SCHŮZKY EMAILEM - ZAMÍTNUTÍ mBlue Czech, s.r.o., human resources28 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • INTERVIEW DOVEDNOSTI - PRAVIDLA POHOVORU - Otevřenost / nezatajování informací - Upřímnost - KLÍČOVÉ OTÁZKY - Představa o nové pozici a prostředí - Co kandidátovi chybí ve stávajícím zaměstnání/proč uvaţuje o změně - Mzda, prémie, auto mBlue Czech, s.r.o., human resources29 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Interview dovednosti Co je behaviorální interview S - Situation T - Task A - Action R - Result Video mBlue Czech, s.r.o., human resources30 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Interview dovednosti - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT, ZÁKON 101 - PODEPSÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT - FORMULÁŘ - VZOR - CO NESMÍ ZAZNÍT - OTÁZKY NA VĚK, RODINU, VÍRU, ZDRAVOTNÍ STAV, … mBlue Czech, s.r.o., human resources31 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Interview dovednosti - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT, ZÁKON 101 - PODEPSÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT - FORMULÁŘ - VZOR - CO NESMÍ ZAZNÍT - OTÁZKY NA VĚK, RODINU, VÍRU, ZDRAVOTNÍ STAV, … mBlue Czech, s.r.o., human resources32 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Technika kladení otázek33
 • Interview dovednosti Ptejte se na Co dělá on a jeho kolegové Na co se lidé v týmu specializují Jaká jsou „sousední oddělení“ % činností mBlue Czech, s.r.o., human resources34 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Interview dovednosti http://www.jobbankusa.com/i nterview_questions_answers/ mBlue Czech, s.r.o., human resources35 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Interview dovednosti mBlue Czech, s.r.o., human resources36 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • JAK ZAUJMOUT KANDIDÁTY - PŘEDSTAVENÍ POZICE A SPOLEČNOSTI - BUĎTE PŘIPRAVENI ! - ZEPTEJTE SE KANDIDÁTA CO JE PRO NĚJ DŮLEŢITÉ - DETAILNÍ PŘESTAVENÍ POZICE, ZODPOVĚDNOSTÍ, PRAVOMOCÍ, … - MOŢNOST POSTUPU A OSOBNÍHO ROZVOJE - PŘESVĚDČENÍ KANDIDÁTA O KVALITĚ SPOLEČNOSTI - PŘEDSTAVTE SEBE A CELÝ TÝM - PREZENTACE BENEFITŮ mBlue Czech, s.r.o., human resources37 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Jak zaujmout ty nejlepší kandidáty - KOMUNIKACE MEZI KOLY VÝBĚRU - PÍSEMNÁ NABÍDKA A TELEFON - VYJEDNÁVÁNÍ PŘI ODMÍTNUTÍ - KOMUNIKACE PO PŘIJETÍ NABÍDKY - NÁSTUP A PRACOVNÍ PODMÍNKY - ZAUČENÍ (PROGRAM, GARANT) mBlue Czech, s.r.o., human resources38 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • Reference - PRAVIDLA PRO ZÍSKÁVÁNÍ REFERENCÍ - Dvě firmy, podřízený, nadřízený, kolega - REFERENCE VZOROVÁ ŠABLONA - OTÁZKY K OVĚŘENÍ REFERENCÍ mBlue Czech, s.r.o., human resources39 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 T: 601 345 424| E: info@mblue.cz | S: info.mblue | W: www.mblue.cz
 • mBlue Recruitment Executive search Interim management Snížíme vaše náklady Poradenství v recruitmentu milan@mblue.cz, tel. 602609592 www. mBlue.cz mBlue Czech, s.r.o., human resources40 Vladislavova 1587/24, Praha, PSČ 110 00 IČ: 241 93 119, DIČ: CZ 241 93 119 +420 601 345 424 | info@mblue.cz | info.mblue | www.mblue.cz