Injili ni nguvu ya mungu

2,231 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
220
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Injili ni nguvu ya mungu

 1. 1. KANUNI  ZA  KIROHO  ZA KANUNI ZA KIROHO ZAKUTEMBEA  NA  NGUVU  ZA MUNGU AIC(T) Magomeni Church 14‐17 October, 2010. Wiki ya Injili Na Mwl. Mgisa Mtebe.
 2. 2. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kanuni za kiroho, ni mambo  Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyaweka kwa  pamoja ndani yetu, kwa  kiwango kinachotakiwa,  kiwango kinachotakiwa zitasababisha Roho wa Mungu zitasababisha Roho wa Mungu aliye ndani yetu, kuzalisha  nguvu za Mungu.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 2
 3. 3. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Nguvu za Mungu ndizo  Nguvu za Mungu ndizo tunazozihitaji katika maisha  yetu, ili kutuwezesha kuishi  maisha ya ushindi na  maisha ya ushindi na mafanikio duniani. mafanikio duniani. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 3 Mungu
 4. 4. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Uhusiano wa  wa Nguvu za Mungu Nguvu za Mungu Na  Na Injili ya Yesu Kristo Injili ya Yesu Kristo Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 4 Mungu
 5. 5. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Injili ni Nguvu ya Mungu Injili ni Nguvu ya Mungu Pasipo Nguvu ya Mungu, injili  p g y g , j yetu haiwezi kuleta  mabadiliko katika maisha ya  b dlk k k h watu tunaowalenga. watu tunaowalenga Warumi 1:16 Warumi 1:16 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 5 Mungu
 6. 6. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 1:16 Kwa maana siionei haya injili,  kwasababu injili ni uweza wa  Mungu uletao wokovu. M l t k Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 6 Mungu
 7. 7. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Injili ni Nguvu ya Mungu Injili ni Nguvu ya Mungu Yenye nia ya kuwahamisha  y y watu kutoka gizani na  kuwaleta nuruni. k l Matendo  26:16‐18 M t d 26 16 18 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 7 Mungu
 8. 8. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Matendo  26:16‐18 16 Lakini sasa inuka usimame, kwa  miguu yako, kwa sababu  nimekutokea kwa kusudi hili ili  nimekutokea kwa kusudi hili ili kukuweka utumike na kushuhudia  juu ya mambo ambayo umeyaona  j b b na yale nitakayokutokea kwayo.  na yale nitakayokutokea kwayo. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 8 Mungu
 9. 9. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Matendo  26:16‐18 17 Nitakuokoa kutoka kwa watu  wako na watu Mataifa ambao  ninakutuma kwao, 18 uyafungue  ninakutuma kwao, 18 uyafungue macho yao ili wageuke kutoka  gizani waingie nuruni, i i i i i Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 9 Mungu
 10. 10. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Matendo  26:16‐18 18 … na kutoka kwenye nguvu za  shetani wamgeukie Mungu ili  wapate msamaha wa dhambi na  wapate msamaha wa dhambi na sehemu miongoni mwa wale  waliotakaswa kwa kuniamini  li k k k i i i Mimi. Mimi.’  Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 10 Mungu
 11. 11. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Wakolosai 1:13 13 Naye alitukomboa kutoka katika  nguvu za giza, na akatuhamisha na  kutuingiza katika ufalme wa  kutuingiza katika ufalme wa mwana wake ampendaye sana. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 11 Mungu
 12. 12. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yohana 5:24 24 Amini Amini nawaambia, yeyote  aniaminiaye mimi, na kumwamini  yeye aliyenipeleka, anao uzima wa  yeye aliyenipeleka, anao uzima wa milele, wala haingii hukumuni,  bali amepita kutoka mautini na  b li i k k i i kuingia uzimani. kuingia uzimani. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 12 Mungu
 13. 13. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Injili ni Nguvu ya Mungu Injili ni Nguvu ya Mungu Yenye nia ya kuwahamisha watu  kutoka gizani, katika ufalme wa  Shetani na kuwaleta nuruni,  Sh t i k l t i katika Ufalme wa Kristo Yesu. katika Ufalme wa Kristo Yesu. Matendo  26:16‐18 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 13 Mungu
 14. 14. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Aina Kuu za Injili 1. Injili ya Matendo. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 14 Mungu
 15. 15. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Aina Kuu za Injili 1. Injili ya Matendo. 2. Injili ya Kushuhudia. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 15 Mungu
 16. 16. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Aina Kuu za Injili 1. Injili ya Matendo. 2. Injili ya Kushuhudia. 3. Injili ya Kutangaza. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 16 Mungu
 17. 17. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Aina Kuu za Injili 1. Injili ya Matendo. 2. Injili ya Kushuhudia. 3. Injili ya Kutangaza. 4. Injili ya Huduma. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 17 Mungu
 18. 18. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Aina Kuu za Injili 1. Injili ya Matendo. 2. Injili ya Kushuhudia. 3. Injili ya Kutangaza. 4. Injili ya Huduma. 5. 5 Injili Udhihirisho. I jili ya Udhihi i h Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 18 Mungu
 19. 19. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Injili ni Nguvu ya Mungu Injili ni Nguvu ya Mungu Yenye nia ya kuwahamisha watu  kutoka gizani, katika ufalme wa  Shetani na kuwaleta nuruni,  Sh t i k l t i katika Ufalme wa Kristo Yesu. katika Ufalme wa Kristo Yesu. Matendo  26:16‐18 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 19 Mungu
 20. 20. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Lakini ni muhimu tujue kwamba, j ,Adui yetu shetani si kiumbe dhaifu;  ni mwenye nguvu pia Luka 11:21‐22 L k 11 21 22 21 Mtu mwenye nguvu,  21 Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama.
 21. 21. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 11:21‐22 22 Lakini ajapo mwenye nguvu  22 L ki i j kuliko yeye, akimwendea na  y y ,kumnyang’anya silaha zake, ndipo  ataweza kuyagawanya mateka  k k yake. yake
 22. 22. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU SHETANI ALIPATAJE UWEZO HUO?
 23. 23. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KABLA YA DHAMBI UTARATIBU ULIKUWA HIVI
 24. 24. KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)  KABLA YA DHAMBI (ANGUKO) Msaada MunguMwili RohoDunia Nafsi
 25. 25. MAMLAKA YA MKRISTO MAMLAKA YA MKRISTOKABLA YA DHAMBI      MashalKABLA YA DHAMBI “Mashal” Mkuu MUNGU Mfalme ADAM Mtawala MALAIKA Mwakilishi mungu g DUNIA SHETANI S Zab 8:4‐8
 26. 26. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU BAADA YA DHAMBI MAMBO YAKAWA HIVI
 27. 27. BAADA YA DHAMBI  BAADA YA DHAMBI Msaada Ukakatika Mungu gMwili RohoDunia NafsiShetani
 28. 28. MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI MUNGU SHETANI MALAIKA DUNIA SHETANI  ALITAPELI  ADAM NAFASI YA ADAM NAFASI YA ADAM
 29. 29. MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI Mkuu Yohana 16:11 MUNGU Mfalme Waefeso 2:1‐2 SHETANI Mtawala 1Yohana 5:19 MALAIKA Mwakilishi Luka 4:5‐8 mungu g 2Korintho 4:3‐4 DUNIA Shetani akakaa katika         ADAM nafasi ya Adam na  nafasi ya Adam na akavaa vyeo vyote vya Adam      
 30. 30. Mamlaka ya shetani ulimwenguniEfe 2:1‐2   – Mfalme wa anga fe fa e a a ga2Kor 4:4    – Mungu wa dunia hii1Yoh 5:19  – Mtawala (Controler) Yoh 12:31  – Mkuu wa UlimwenguYoh 14:30  – Mkuu wa UlimwenguY h 14 30 Mk UliYoh 16:11  – Mkuu wa UlimwenguYoh 16:11 Mkuu wa Ulimwengu
 31. 31. MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI Mkuu Yohana 16:11 MUNGU Mfalme Waefeso 2:1‐2 SHETANI Mtawala 1Yohana 5:19 MALAIKA Mwakilishi Luka 4:5‐8 mungu g 2Korintho 4:3‐4 DUNIA Warumi 5:12, 14 ADAM Waebrania 2:14, 15
 32. 32. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 4:5‐8 u a 58 Shetani akamwambia Yesu‘Ukiinama na kunisujudia, nitakupa  wewe ulimwengu wote huu na  li hfahari zake (utajiri wake) kwa kuwa fahari zake (utajiri wake) kwa kuwa ni vyangu, na nina uwezo wa  kumpa yeyote nitakaye.’
 33. 33. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hivyo basi ... yo basTunapambana na adui aliyetapeli  NAFASI YETU (Cheo chetu) na anatumia NGUVU ZETU (Adamic anatumia NGUVU ZETU (Adamic Power) katika kupambana na  ) p kupigana na sisi.
 34. 34. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo ... a yoIli kumshinda adui tunayepambana  naye (aliyetumia nafasi yetu na nguvu zetu), basi ni lazima tuwe na nguvu zetu) basi ni lazima tuwe na NAFASI ya juu zaidi na NGUVU y j kubwa zaidi kuliko adui. Luka 11:21‐22
 35. 35. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Na ndio maana, katika   a d o aa a, a a Luka 11:21‐22 Bwana Yesu anatupa KANUNI mojawapo wa kumshinda   j k hi d “mwenye nguvu”  “mwenye nguvu” yaani adui yetu, ibilisi shetani. yaani adui yetu ibilisi shetani
 36. 36. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 11:21‐22 21 Mtu 21 Mt mwenye nguvu,  aliyejifunga silaha zake, alindapo  y jf g , pnyumba yake, vitu vyake vi salama.
 37. 37. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 11:21‐22 22 Lakini ajapo mwenye nguvu  22 L ki i j kuliko yeye, akimwendea na  y y ,kumnyang’anya silaha zake, ndipo  ataweza kuyagawanya mateka  k k yake. yake
 38. 38. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 11:21‐22 “Mwenye nguvu Kuliko” – Kanisa Shetani (strong man) – Mwenye nguvu h ( )Kanisa    (stronger)     – M Nguvu kulikoKanisa (stronger) – M’Nguvu kulikoYesu       (strongest)    – M’Nguvu zaidi ( g ) g
 39. 39. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo ... a yo Kanuni ya kumshinda adui yetu  (aliyetumia nafasi yetu na nguvu  zetu kutusumbua), ni lazima tuwe  zetu kutusumbua) ni lazima tuwena NGUVU kubwa zaidi kuliko yeye. y y Luka 11:21‐22
 40. 40. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waefeso 6:10‐13 ae eso 6 0 3 10 Iweni hodari katika Bwana na  katika uweza wa nguvu zake.  11 Vaeni silaha za Mungu ili  i il h ilimuweze kupambana na hila za yule muweze kupambana na hila za yule mwovu …
 41. 41. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waefeso 6:10‐13 ae eso 6 0 3 12 Kwasababu vita yetu si ya  kimwili, bali ya kiroho,  tunashindana na falme za giza,  tunashindana na falme za gizamamlaka za giza, wakuu wa giza na  g , g majeshi ya pepo wabaya, katika  ulimwengu wa roho. li h
 42. 42. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waefeso 6:10‐13 ae eso 6 0 313 Kwahiyo, twaeni silaha zote za Mungu, ili muweze kupambana; na  mkiisha kuyatimiza yote,  mkiisha kuyatimiza yote kusimama.
 43. 43. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 10:16‐28,    Luka 24:49“Ninawatuma kama kondoo katikati  ya mbwa mwitu; kwahiyo kaeni  b it k hi k i kwanza humu humu mjini,  j , msiondoke, mpaka nitakapo‐ waletea  ahadi ya Baba (Roho  l t h di B b (R h Mtakatifu) , ambapo mtavikwa  f ), p uweza na nguvu kutoka juu”
 44. 44. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 11:12 Mathayo 11:12‘Tangu siku za Yohana Mbatizaji Tangu siku za Yohana Mbatizaji  g hata sasa, Ufalme wa Mungu  hupatikana kwa nguvu, nao  wenye nguvu tu ndio  di wanaouteka. wanaouteka
 45. 45. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKumbe basi; ; Pasipo kuwa na UTUKUFU au  Nguvu za Mungu (yaani Sura ya  Mungu na Mfano wa Mungu),  Mungu na Mfano wa Mungu) mtu wa Mungu huwezi  kufanikiwa katika maisha yako  katika kiwango chako halisi.  katika kiwango chako halisi
 46. 46. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwanini tunahitaji Nguvu za Mungu?Kwanini tunahitaji Nguvu za Mungu?Ili tuweze kumshinda Adui yetu na  y kuwahamisha watu wa Mungu  kutoka katika ufalme wake. k k k ik f l k Luka 11:21‐22 Luka 11:21 22
 47. 47. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Aina Kuu za Injili 1. Injili ya Matendo. 2. Injili ya Kushuhudia. 3. Injili ya Kutangaza. 4. Injili ya Huduma. 5. 5 Injili Udhihirisho. I jili ya Udhihi i h Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 47 Mungu
 48. 48. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo; Katika aina zote tulizopewa za  Katika aina zote tulizopewa za j g kuhubiri Injili, bado nguvu za  Mungu ndiyo kitovu cha  kusababisha watu kuhama  k b bi h k h kutoka gizani kuja nuruni. kutoka gizani kuja nuruni Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 48 Mungu
 49. 49. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo; Pasipo nguvu za Mungu,  Pasipo nguvu za Mungu hatutaweza kufanikiwa katika  wito wetu huu, wa kuhubiri  injili ya Kristo. i jili i Warumi 1:16 War mi 1 16 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 49 Mungu
 50. 50. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1 Wakorintho 2:1,4‐5. 1 Wakorintho 2:1 4 5 Injili yangu haikuja kwenu kwa  Injili yangu haikuja kwenu kwa maneno ya hekima yenye  kushawishi akili za watu; bali  kuhubiri kwangu kulikuwa kwa  kuhubiri kwangu kulikuwa kwa dalili (ishara) za Roho na Nguvu  za Mungu.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  50 Mungu
 51. 51. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1 Wakorintho 2:1,4‐5. 1 Wakorintho 2:1 4 5 … ili kwamba imani yenu isije  … ili kwamba imani yenu isije ikajengeka juu ya elimu za  wanadamu, bali imani zenu  zijengeke juu ya nguvu za  zijengeke juu ya nguvu za Mungu. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 51 Mungu
 52. 52. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 1:16 Warumi 1:16 Injili ni Nguvu ya Mungu iletayo  wokovu kwa watu wote. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 52 Mungu
 53. 53. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kanuni za Kiroho za Kanuni za Kiroho za KUTEMBEA NA NGUVU ZA  U GU U MUNGU Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 53 Mungu
 54. 54. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O20 Mungu anaweza kutenda mambo  makubwa mno na ya ajabu, yasiyo‐ makubwa mno na ya ajabu yasiyo p pimika, kuliko yote tunayowaza na  , y ykuliko yote tunayoyaomba, lakini ni kwa kadiri (kwa kiwango au kipimo) k k di i (k ki ki i ) cha nguvu zake kinachotenda kazi  cha nguvu zake kinachotenda kazi ndani yetu. Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 54
 55. 55. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwasababu; Utendaji wa mkono wa Mungu  Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu  h kinachotenda kazi ndani yako. kinachotenda kazi ndani yako Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 55 Mungu
 56. 56. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hii ina maana kwamba; Hii ina maana kwamba;Ikiwa tutatengeneza au tutazalisha Ikiwa tutatengeneza au tutazalisha Nguvu kidogo za Mungu ndani  yetu, tutauzuia mkono wa Mungu  kufanya mambo mengi na  kufanya mambo mengi na makubwa anayotaka kufanya  maishani mwetu.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  56 Mungu
 57. 57. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Lakini …Ikiwa tutatengeneza au tutazalisha  Nguvu za Mungu kwa wingi (za kutosha) ndani yetu, (za kutosha) ndani yetu tutauwezesha mkono wa Mungu  kufanya mambo mengi na  makubwa anayotaka kufanya. makubwa anayotaka kufanya Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 57 Mungu
 58. 58. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ukweli ni Kwamba … Mungu anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa binadamu, lakini  alichagua tu, kufanya kazi kwa  alichagua tu kufanya kazi kwa ushirika na binadamu; kwahiyo, kuna ‘partnership’ kati ya Mungu na  binadamu katika kutawala dunia. binadamu katika kutawala dunia Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 58 Mungu
 59. 59. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … Kwahiyo Kuna baadhi  ya mambo maishani  Kuna baadhi ya mambo maishani mwetu, Mungu hawezi kuyafanya,  ikiwa hatutengeneza au  hatutazalisha Nguvu za Mungu za  hatutazalisha Nguvu za Mungu za kutosha, ndani yetu. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 59 Mungu
 60. 60. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (1); Kifo cha Yakobo na  Ukombozi wa Petro gerezani Matendo 12:1‐19 d Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 60 Mungu
 61. 61. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (2); Ushindi wa Joshua vitani Kwa maombi ya Musa Mlimani Kutoka 17:8‐15 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 61 Mungu
 62. 62. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (3); Maombi ya Musa katika  kumruhusu Mungu kufungua  bahari ya Shamu bahari ya Shamu Kutoka 14:15 28 Kutoka 14:15‐28 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 62 Mungu
 63. 63. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ni Kwasababu … Ni Kwasababu Kwahiyo Utendaji wa mkono wa  Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha  Nguvu za Mungu kinachotenda za Mungu kinachotenda  kazi ndani yako. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 63 Mungu
 64. 64. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wakorintho 3:9 9 Kwa maana sisi tu watenda kazi  pamoja na Mungu.  (kwa ushindi na mafanikio) (k hi di f iki ) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 64 Mungu
 65. 65. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 8:28‐3028 Na kwahiyo basi, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika wale wampendao, katika  kuwapatia mema.  (ushindi, faida na mafanikio) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 65 Mungu
 66. 66. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26,18, 26 Tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale dunia  na vyote tulivyoviumba juu ya uso  na vyote tulivyoviumba juu ya uso wa dunia. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 66 Mungu
 67. 67. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26‐1828 Mungu akaumba Mwanaume na  Mwanamke, akawaweka katika  bustani ya dunia, akawaambia,  bustani ya dunia akawaambia zaeni mkaongezeke na kuitawala (kuitiisha) dunia. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 67 Mungu
 68. 68. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y19 Kwa maana nitawapa funguo za Ufalme, na mambo mtakayoyafunga  (ninyi) yatakuwa yamefungwa  (ninyi) yatakuwa yamefungwa (mbinguni), na mambo mtakayoyafungua  (ninyi) yatakuwa  yamefunguliwa (mbinguni) yamefunguliwa (mbinguni) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 68 Mungu
 69. 69. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y 18 Na milango ya kuzimu  haitaweza kulishinda kanisa  langu nitakalolijenga   (kwa mfumo huu).      (kwa mfumo huu) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 69 Mungu
 70. 70. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zaburi 115:16 Mbingu ni mbingu za Bwana, bali  nchi amewapa wanadamu Isaya 45:11 … kwa habari ya kazi za mikono  yangu, haya niagizeni (niamuruni) yangu haya niagizeni (niamuruni) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 70 Mungu
 71. 71. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo,  Kwahiyo, Maombi ni njia mojawapo  j j pinayofungulia nguvu za Mungu katika maisha ya mtu wa  k k h Mungu, ili kumwezesha mtu  Mungu ili kumwezesha mtu y y huyo kuishi maisha ya ushindi na mafanikio katika maisha.
 72. 72. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU***…  ikiwa tutaongeza kiwango *** ikiwa tutaongeza kiwango cha maombi maishani mwetu,  tutatengeneza au tutazalisha  Nguvu n ingi za Mungu ndani  Ng nyingi a M ng ndaniy ,yetu,  na kuuwezesha mkono wa  Mungu kufanya mambo mengi  maishani mwetu. ih i t
 73. 73. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU ***…  tukipunguza kiwango cha  *** tukipunguza kiwango cha maombi maishani mwetu,  tutashindwa kutengeneza au kuzalisha Nguvu n ingi za Mungu k alisha Ng nyingi a M ngndani yetu,  na kuuzuia mkono wa  y , Mungu kufanya mambo mengi  maishani mwetu. ih i t
 74. 74. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwahiyo Utendaji wa mkono Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako,  wa Mungu maishani mwako, unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu kinachotenda kazi ndani yako.ki h t d k i d i k Kiwango “Kiwango”
 75. 75. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Basi …  Basi tengeneza au zalisha tengeneza au zalisha KIWANGO cha kutosha cha  Nguvu za Mungu  Ndani yakoWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 75
 76. 76. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zaburi 23:5 Zaburi 23:5Ndio maana Mfalme Daudi alisema Ndio maana Mfalme Daudi alisema “…Wandaa meza (baraka) mbele  yangu, machoni pa watesi wangu (adui); Umenipaka mafuta kichwani (adui); Umenipaka mafuta kichwanikwangu, na (moyo wangu) kikombe  changu kinafurika.”Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  76 Mungu
 77. 77. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zaburi 23:5 Zaburi 23:5Mfalme Daudi hakutaka kutembea Mfalme Daudi hakutaka kutembea duniani akiwa na moyo (kikombe) kilichopungukiwa nguvu za Mungu  (Mafuta ya Roho Mtakatifu)  (Mafuta ya Roho Mtakatifu)anasema,  ‘Umenipaka mafuta, na  moyo wangu umefurika.’Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  77 Mungu
 78. 78. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1. Kavu / Tupu    1 Kavu / Tupu Kiwango, Kipimo, UjazoWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 78
 79. 79. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2. Robo   2 Robo Kiwango, Kipimo, UjazoWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 79
 80. 80. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 3.  Nusu  3 Nusu Kiwango, Kipimo, UjazoWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 80
 81. 81. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 4. Robo Tatu  4 Robo Tatu Kiwango, Kipimo, UjazoWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 81
 82. 82. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 5.  Kumwagika    5 Kumwagika Kiwango, Kipimo, UjazoWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 82
 83. 83. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Efeso 5:18 Efeso 5:18 Msilewe kwa pombe (mvinyo)  Msilewe kwa pombe (mvinyo) ( ) kwani kuna ufisadi (uchafu),  bali mjazwe kwa Roho  Mtakatifu (na Nguvu zake). k if ( k ) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 83 Mungu
 84. 84. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKuna baadhi  ya mambo maishani Kuna baadhi ya mambo maishanimwetu, Mungu hawezi kuyafanya,  ikiwa hatutengeneza au  hatutazalisha Nguvu za Mungu za  hatutazalisha Nguvu za Mungu za kutosha, ndani yetu.
 85. 85. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKuna mambo mengi sana maishani Kuna mambo mengi sana maishani mwetu, tumeyabatiza kwamba ni  mapenzi ya Mungu, kumbe  hayakuwa mapenzi ya Mungu,  hayakuwa mapenzi ya Mungu lakini ukweli ni kwamba, sisi  binadamu ndio tunaohusika katika  kusababisha mambo hayo mambo hayo  kufanyika au kutofanyika.
 86. 86. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKuna mambo mengi sana maishani Kuna mambo mengi sana maishani mwetu, tumemsingizia Mungu,  wakati kumbe sisi binadamu, ndio  tunaohusika katika kusababisha tunaohusika katika kusababisha mambo hayo kufanyika au  kutofanyika.
 87. 87. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo… Kila mtu aliyempokea Yesu  y p Kristo kama Bwana na  Mwokozi wa maisha yake, ana  k h k (jenereta) chanzo cha nguvu  (jenereta) chanzo cha nguvu za Mungu, ndani yake, yaani g , y ,y Roho Mtakatifu.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 87
 88. 88. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU YOHANA 7: 37 39 YOHANA 7: 37‐39 37 Hata siku ile ya mwisho y ya sikukuu,  Bwana  Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, ‘Kila aliye na kiu, na aje kwangu anywe.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 88
 89. 89. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU YOHANA 7: 37‐39 38 Ye yote aniaminiye Mimi,  kama maandiko yasemavyo,  mito ya maji ya uzima, itatiririka ndani yake” au (itatiririka yake” au (itatiririka kutokea ndani mwake ) mwake.) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 89 Mungu
 90. 90. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU YOHANA 7: 37‐39 37 3939 Habari hizo (za mito ya uzima)    ( y ) Bwana Yesu alizisema kumhusu Roho Mtakatifu, ambaye wale wale wote wamwaminio yeye,  watampokea ndani yao … Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 90
 91. 91. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU YOHANA 7: 37‐39 37 39KILA MTU AMWAMINIYE YESU ANA KILA MTU AMWAMINIYE YESU ANA ROHO MTAKATIFU NDANI YAKE. Na  ROHO MTAKATIFU NDIYE CHANZO CHA NGUVU ZA MUNGU. CHA NGUVU ZA MUNGU Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 91 Mungu
 92. 92. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo… Kila mtu aliyempokea Yesu  y p Kristo kama Bwana na  Mwokozi wa maisha yake, ana  k h k (jenereta) chanzo cha nguvu  (jenereta) chanzo cha nguvu za Mungu, ndani yake, yaani g , y ,y Roho Mtakatifu.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 92
 93. 93. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Huyu Roho Mtakatifu,  Huyu Roho Mtakatifu, anachohitaji kwako, ni wewe kumtengenezea mazingira  fulani fulani tu ndani yako, ili  fulani fulani tu ndani yako ili yeye afanye kazi ya kuzalisha  yeye afanye kazi ya kuzalisha nguvu za Mungu kutoka ndani  yako.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 93
 94. 94. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kanuni za kiroho, ni mambo  Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyaweka kwa  pamoja ndani yetu, kwa  kiwango kinachotakiwa,  kiwango kinachotakiwa zitasababisha Roho wa Mungu zitasababisha Roho wa Mungu aliye ndani yetu, kuzalisha  nguvu za Mungu.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 94
 95. 95. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Nguvu za Mungu ndizo  Nguvu za Mungu ndizo tunazozihitaji katika maisha  yetu, ili kutuwezesha kuishi  maisha ya ushindi na  maisha ya ushindi na mafanikio hapa duniani. mafanikio hapa duniani. ‘Social‐Economic Success        and prosperity’Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 95
 96. 96. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Aina mbili za Nguvu; Aina mbili za Nguvu; 1. 2. Nguvu iliyopo Itendayo kazi(Potential Energy)     (Kinetic Energy) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Wednesday, February 08, 2012 96 Mungu
 97. 97. Aina mbili za Nguvu; Aina mbili za Nguvu; Visipoungwa ipasavyo kwa  Visipoungwa ipasavyo kwa Kanuni za Sayansi Kanuni za Sayansi Taa aaWaya                                    (Bulb) y(Wire) Wednesday, February 08, 2012 Betrii (Battery)   Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 97
 98. 98. Aina mbili za Nguvu; Aina mbili za Nguvu; Vikiungwa ipasavyo kwa  Vikiungwa ipasavyo kwa Kanuni za Sayansi Kanuni za Sayansi Mwanga a gaWaya                                    (Light) y g(Wire) Wednesday, February 08, 2012 Betrii (Battery)   Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 98
 99. 99. NGUVU ZA UMEME NGUVU ZA UMEME Aina mbili za Nguvu; Aina mbili za Nguvu; Nguvu iliyopo Itendayo kazi(Potential Energy)     (Kinetic Energy) Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  99 Mungu
 100. 100. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUUnaweza ukawa na betrii, lakini Unaweza ukawa na betrii, lakini ushindwa (ukakosa) kupata  nguvu zake, (umeme,  mwanga, n.k.) kwasababu ya  mwanga n k ) kwasababu ya kutokuunganisha sawa sawa  kutokuunganisha sawa‐sawa kanuni za kisayansi za  kuzalisha umeme.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 100
 101. 101. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUU a e a u a a a o o a u guUnaweza ukawa na Roho wa Mungu (Betrii), lakini ushindwa (ukakosa)  kupata nguvu zake, ( h d k k (ushindi,  mafanikio, n.k.) kwasababu ya  mafanikio n k ) kwasababu ya kutokuunganisha sawa‐sawa  kanuni za kiroho za kuzalisha  nguvu za Mungu (umeme). nguvu za Mungu (umeme) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 101 Mungu
 102. 102. NGUVU ZA MUNGU NGUVU ZA MUNGU ~ Kanuni za Kiroho ~               ~ Kanuni za Kiroho ~ Neno (Bulb)Maombi((Wire) ) Roho Mtakatifu  Wednesday, February 08, 2012 (Battery)   Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 102
 103. 103. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kanuni za Kiroho Kanuni za Kiroho (Connected);(Bulb) Taa ya                          Nuru ya ( ) y y Ulimwengu                      UlimwenguRoho Mtakatifu         Nguvu za RohoRoho Mtakatifu Nguvu za Roho (Potential Energy)               (Kinetic Energy) Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 103
 104. 104. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mtu wa Mungu usipotimiza  kanuni zinazohusika, utabaki  kuwa taa (bulb) isiyowaka na  kuwa taa (bulb) isiyowaka na Jenereta isiyotoa umeme. y Mathayo 5:14‐16 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 104 Mungu
 105. 105. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Matokeo yake; Matokeo yake; Roho wa Mungu atabaki ndani  Roho wa Mungu atabaki ndani yako, lakini hataweza  kukuzalishia nguvu za Mungu,  unazozihitaji kila siku; nawe  unazozihitaji kila siku; nawe utaishi maisha ya kushindwa  y wakati ndani yako una Mungu.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 105
 106. 106. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Lakini;Ukitaka Roho wa Mungu azalishe Ukitaka Roho wa Mungu azalishe nguvu za Mungu kutokea ndani  yako, inakubidi umtengenezee  mazingira fulani‐fulani ya lazima  mazingira fulani fulani ya lazima ( (necessary condition). y ) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 106 Mungu
 107. 107. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwasababu; Utendaji wa mkono wa Mungu  Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu  h kinachotenda kazi ndani yako. kinachotenda kazi ndani yako Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 107 Mungu
 108. 108. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Huyu Roho Mtakatifu,  Huyu Roho Mtakatifu, anachohitaji kwako, ni wewe kumtengenezea mazingira  fulani fulani tu ndani yako, ili  fulani fulani tu ndani yako ili yeye ndiye afanye kazi ya  yeye ndiye afanye kazi ya kuzalisha nguvu za Mungu kutoka ndani yako.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 108
 109. 109. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHONi mambo ambayo, tukiyaweka Ni mambo ambayo, tukiyaweka kwa pamoja ndani yetu  (rohoni), yatasababisha Roho  Mtakatifu aliye ndani yetu,  Mtakatifu aliye ndani yetu kuzalisha nguvu za Mungu.
 110. 110. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 111. 111. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 112. 112. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 113. 113. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 114. 114. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 115. 115. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 116. 116. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 117. 117. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) MOTO O O Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 118. 118. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwa Mfano wa Pembetatu ya MotoKwa Mfano wa Pembetatu ya Moto Kitu (Fuel) ( ) MOTO O O Joto                                Hewa (Heat)                             (Oxygen)
 119. 119. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Nguvu za Mungu ndizo  Nguvu za Mungu ndizo tunazozihitaji katika maisha  yetu, ili kutuwezesha kuishi  maisha ya ushindi na  maisha ya ushindi na mafanikio duniani. mafanikio duniani. ‘Social‐Economic Success        and prosperity’Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 119
 120. 120. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Nguvu za Mungu ndizo  Nguvu za Mungu ndizo tunazozihitaji katika maisha  yetu, ili kutuwezesha kuishi  maisha yenye athari nzuri kwa  maisha yenye athari nzuri kwa watu wanaotuzunguka. watu wanaotuzunguka. ‘Spiritual Effect life’ p ff f Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 120 Mungu
 121. 121. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Lakini … Lakini Uwezo huo wa kuathiri mazingira  Uwezo huo wa kuathiri mazingira yako, unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu  kinachotenda kazi ndani yako. kinachotenda kazi ndani yako Warumi 1:16, Waefeso 3:20 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 121 Mungu
 122. 122. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Semina yetu; KANUNI ZA KIROHO ZA  KUSABABISHA NGUVU ZA  MUNGUG Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 122 Mungu
 123. 123. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwanini  tunahitaji K i i t hit ji Nguvu za Mungu? Nguvu za Mungu? Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 123 Mungu
 124. 124. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1. Ili tuweze kuutawala Ulimwengu  wa roho unaotawala ulimwengu   wa roho unaotawala ulimwengu huu wa mwili Waebrania 11:3 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 124 Mungu
 125. 125. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:3‘Nasi twajua ya kuwa, ulimwengu ‘N i t j k liuliumbwa kwa Neno la Mungu, na g ,vitu vinavyoonekana (vya kimwili)  havikuumbwa kwa vitu vilivyo  h ik b k i ili dhahiri (wazi wazi) dhahiri (wazi wazi)’ Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 125 Mungu
 126. 126. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:3‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno ‘ li li b k Nla Mungu, na vitu vinavyoonekana  g , y (vya kimwili) viliumbwa kwa vitu  visivyo dhahiri (wazi wazi)’ ii dh hi i ( i i)’ ‐ (vitu vya kiroho) (vitu vya kiroho) ‐ Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 126 Mungu
 127. 127. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:3‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno ‘ li li b k Nla Mungu, na vitu vinavyoonekana  g , y (vya kimwili) viliumbwa kwa vitu  visivyo dhahiri (wazi wazi)’ ii dh hi i ( i i)’ ‐ (vitu vya kiroho) (vitu vya kiroho) ‐ Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 127 Mungu
 128. 128. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1 Wakorintho 15:44‘Ikiwa kuna mwili wa asili ( t l‘Iki k ili ili (natural body) basi kuna mwili wa roho pia  y) p (spiritual body)’ Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 128 Mungu
 129. 129. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1 Wakorintho 15:44 Hii ina maana kwamba, kila cha  Hii i k b kil hkimwili, kina cha kiroho chake; na  , ; hicho cha kiroho, ndicho  kinachotawala hiki cha kimwili. ki h l hiki h ki ili Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 129 Mungu
 130. 130. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUHii ni kutokana na ukweli kwamba;  Ulimwengu wa Mwili umezaliwa kutoka katika ulimwengu wa roho. k k k ik li h Kwahiyo ulimwengu wa mwili  Kwahiyo ulimwengu wa mwili unatawaliwa na ulimwengu wa  kiroho . Waebrania 11:3 W b i 11 3 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 130 Mungu
 131. 131. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hii ina maana kwamba; Ulimwengu wa Mwili  unatawaliwa kwa nguvu za  unatawaliwa kwa nguvu za kiroho. Waebrania 11:3 Waebrania 11:3 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 131 Mungu
 132. 132. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:3 Hii ni kanuni ya uumbaji wa  Hii i k i b jiMungu; huwezi kwenda kinyume Mungu; huwezi kwenda kinyume na hii ukafanikiwa duniani  ipasavyo.  Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 132 Mungu
 133. 133. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2 Wakorintho 4:18 a o o 8 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  (vya kimwili) ni vya muda; bali  tuviangalie vile visivyoonekana  tuviangalie vile visivyoonekana(y(yaani vya kiroho) kwasababu hivyo  y ) y ndivyo vya vya kudumu  (vinavyotawala vya kimwili). ( i t l ki ili) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 133 Mungu
 134. 134. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 Ukitaka kuleta mabadiliko katika ulimwengu wa mwili, lazima uende  li ili l i dkwanza katika ulimwengu wa roho, kwanza katika ulimwengu wa roho, na kufanya mabadiliko huko, na hapo ndipo utakapoona mabadiliko h d k b dlk katika ulimwengu wa mwili.  katika ulimwengu wa mwili. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 134 Mungu
 135. 135. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2.Kwanini tunahitaji Nguvu za Mungu?Mwanadamu aliumbwa atende kazi Mwanadamu aliumbwa atende kazi kwa kutumia Nguvu za Mungu. g g Mwanzo 1:26‐28 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 135 Mungu
 136. 136. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 3.Kwanini tunahitaji Nguvu za Mungu? Ili tuweze kumshinda Adui yetu Ili t k hi d Ad i t Luka 11:21‐22 Luka 11:21‐22 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 136 Mungu
 137. 137. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 4.Kwanini tunahitaji Nguvu za Mungu? Ili tuweze kuutawala Mwili Ili t k t l M ili Warumi 8:5‐11 Warumi 8:5‐11 Wagalatia 5:16 24 Wagalatia 5:16‐24 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 137 Mungu
 138. 138. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 5.Kwanini tunahitaji Nguvu za Mungu? Ili tuweze kuushinda ulimwengu Ili k hi d li Mathayo 6:26‐33 Mathayo 6:26 33 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 138 Mungu
 139. 139. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 6:26‐33 y 32 ‘Kwanini mnahangaikia na  kusumbukia mambo ambayo  hata mataifa wanayahangaikia?  h t t if h iki ? Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 139 Mungu
 140. 140. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 6:26 33 Mathayo 6:26‐33 33 Bali ninyi utafuteni kwanza  yUfalme wa Mungu na haki yake,  na hayo mengine yote,  h nitawazidishia. nitawazidishia Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 140 Mungu
 141. 141. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Nguvu za Mungu ndizo  Nguvu za Mungu ndizo tunazozihitaji katika maisha  yetu, ili kuwezesha kuishi  maisha ya ushindi na  maisha ya ushindi na mafanikio hapa duniani; na  mafanikio hapa duniani; na tuwe tofauti na mataifa. (tuushinde ulimwengu)Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 141
 142. 142. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutoka 9: 4, 26 Kutoka 9: 4, 26‘Nami nitaweka tofauti kati ya  f y Wamisri na Waebrania.’ (Mambo yatakayowapata  Wamisri, hayatawapata ninyi  W i i h t t i iWaebrania  watoto wa Mungu)Waebrania – watoto wa Mungu) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 142 Mungu
 143. 143. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zekaria 8:20‐23 ‘Katika siku hizo, watu 10 wa  mataifa mbalimbali, wataushika  upindo wa nguo wa Myahudi  upindo wa nguo wa Myahudi (Mkristo) mmoja na kusema,  tutakwenda pamoja nawe, kwa maana tumesikia kwamba, Mungu maana tumesikia kwamba Mungu yupo pamoja nanyi’Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 143
 144. 144. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Daniel 1:17 Na katika habari za hao vijana  waliompenda Mungu, Daniel,  li d i l , , Shadrack, Meshack, na Abednego, g , Mungu aliwapa akili, busara na maarifa; na kuwa bora zaidi, mara 10  if k b idi 10kuliko werevu wote, waganga wote    na wachawi wote wa Babeli.Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  144 Mungu
 145. 145. Mathayo 5:14‐16 Ninyi ni Nuru ya Ulimwengu Giza Vs   Nuru Kufeli   – K fa l K feli Kufaulu Hasara    Faida  Hasara – Faida Magonjwa   – Afya/Uponyaji g j y p y j Uasi/Uovu   – Haki/Utakatifu LAZIMA TUWE TOFAUTI NAO!Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 145
 146. 146. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2Nyakati 16:9 2Nyakati 16:9 9 Macho ya Bwana yanakimbia‐ Macho ya Bwana yanakimbia kimbia duniani mwote, yakitafuta  mtu aliyekamilika moyo, ili Mungu  ajionyeshe kwamba yeye ni  ajionyeshe kwamba yeye ni mwenye nguvu, kupitia mtu huyo. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 146 Mungu
 147. 147. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 5. Kwanini tunahitaji Nguvu za Mungu? Ili tuushinde  (challenge) Ili t hi d ( h ll ) ulimwengu Mathayo 6:26‐33 a ayo 6 6 33 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 147 Mungu
 148. 148. Kwanini Nguvu ya Mungu? Kwanini Nguvu ya Mungu? Sababu Tano (5)1. Ili kuutawala Ili kuutawala ulimwengu2. Ili tufanye kazi kwa ushindi3. Ili tumshinde adui shetani4. Ili tuushinde Mwili5.5 Ili tuushinde Ulimwengu Ili t hi d Uli Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 148 Mungu
 149. 149. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hizi ni baadhi tu ya sababu za  Hizi ni baadhi tu ya sababu za Kwanini ni muhimu mtu wa  Mungu kutafuta na kuzalisha  Nguvu ya Mungu. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 149 Mungu
 150. 150. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ikiwa Bwana Yesu mwenyewe,  Ikiwa Bwana Yesu mwenyewe alihitaji Nguvu za Mungu na  alihitaji Nguvu za Mungu na alizitafuta, kwa maombi  mazito na makali maisha yake  yote duniani, si zaidi sana sisi  yote duniani si zaidi sana sisi binadamu wa kawaida? binadamu wa kawaida? Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 150 Mungu
 151. 151. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 22:29 Mathayo 22:29 29 Yesu alisema ‘Mwapotoka Yesu alisema,  Mwapotoka  p na kupotea kwa sababu  hamjui maandiko, wala uweza  wa Mungu ( (Nguvu za Mungu).  ) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 151 Mungu
 152. 152. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yohana 20:20‐21 Yohana 20:20 21 Akawaambia, kama Baba  Akawaambia, kama Baba alivyonituma mimi, nami  nawapeleka ninyi; akiisha  kusema hayo, akawavuvia  kusema hayo akawavuvia (akawapulizia) akawaambia,  pokeeni Roho Mtakatifu;Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  152 Mungu
 153. 153. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 24:49 Luka 24:49 (Pamoja na kwamba  (Pamoja na kwamba nimeshawapa Roho Mtakatifu) “… Lakini, msiondoke humu mjini,  mpaka mtakapovikwa uweza mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu (Nguvu za Mungu). j ( g g ) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 153 Mungu
 154. 154. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Matendo 1:8 Matendo 1:8 “Nanyi mtapokea NGUVU akiisha Nanyi mtapokea NGUVU akiisha  kuja juu yenu RohoMtakatifu,  ndipo mtakuwa mashahidi  wangu kuanzia Jerusalem mpaka  wangu kuanzia Jerusalem mpaka mwisho wa nchi Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 154 Mungu
 155. 155. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wakorintho 2:1‐5 1Wakorintho 2:1 5 4 Injili yangu, haikuja 4 Injili yangu, haikuja kwenu kwa maneno makavu, yenye ufasaha wa k h i hi akili za f h kushawishi kili watu; bali watu; bali kuhubiri kwangu kulikuwa kwa ishara (dalili) za Roho Mtakatifu Nguvu.  R h M k if na N Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 155 Mungu
 156. 156. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1 Wakorintho 2:1‐5 1 Wakorintho 2:1 5 5 … ili imani yenu isiwe katika  5 ili imani yenu isiwe katika y maneno ya akili za binadamu,  bali katika ishara (dalili) za  Roho Mtakatifu na Nguvu za  h k if Mungu.  Mungu Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 156 Mungu
 157. 157. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Semina yetu; KANUNI ZA KIROHO ZA  KUSABABISHA NGUVU ZA  MUNGUG Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 157 Mungu
 158. 158. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1. Kujitambua Asili ya roho yako Asili ya roho yako (Wewe) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 158 Mungu
 159. 159. Mungu Ndiye Asili Yetu.  Mungu Ndiye Asili Yetu. Mwa 2:7                          Mungu  Mwa 2:7 Mungu Dunia      Mwili    Nafsi   RohoWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 159
 160. 160. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwa 2:7                                       Mwa 2:7 Mungu RohoDunia                                 Nafsi(Udongo)                         MwiliWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 160
 161. 161. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waefeso 1:18 23 1:18‐23Mtume Paul alituombea kwa Mungu Paul alituombea akisema, “… Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua … (1) Tumaini tulilonalo, na (2) Utajiri(1) Tumaini tulilonalo na (2) Utajiri tulionao, na (3) Nguvu tulizonazo,  ( ) g zinazotenda kazi ndani mwetu”Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 161
 162. 162. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waefeso 1:18 23 1:18‐23 … Nguvu … Nguvu hizo, ni zile zile zilizotumika katika kumtoa Yesu K i t k t k k tik wafu Y Kristo kutoka katika f na kumuweka katika, kiti cha katika, kiti cha  enzi, mkono wa kuume wa Mungu B b M M Baba Mwenyezi i Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 162 Mungu
 163. 163. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waefeso 1:18‐23 Waefeso 1:18 23 … juu sana kuliko, majina yote,  juu sana kuliko majina yote y y vyeo vyote, mamlaka zote,  sultani zote, nguvu zote na  falme zote, za ulimwengu  f l li huu, na ule ujao pia. huu na ule ujao pia Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 163 Mungu
 164. 164. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUActivation (kuamka) kwa Nguvu Activation (kuamka) kwa Nguvu za Mungu ndani yako, inaanza  kwa wewe kujitambua kwa  usahihi ile asili ya Mungu iliyo  usahihi ile asili ya Mungu iliyo ndani yako. ndani yako. Kujitambua Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 164 Mungu
 165. 165. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutambua kwamba, wewe ni kwamba, wewe ni  zaidi ya mwili tu, bali Roho yako (wewe) ni Sura na  Mfano k b f kabisa wa Mungu  mwenye nguvu na uweza wa  mwenye nguvu na uweza wa j ajabu. Zaburi 82:6Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 165
 166. 166. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo, utendani kazi wa  Kwahiyo, utendani kazi wa(kuamka) kwa Nguvu za Mungu ndani yako, kuaanzia katika kujitambua kwa usahihi, ile asili kujitambua kwa usahihi ile asili ya Mungu iliyo ndani yako. ya Mungu iliyo ndani yako. Mawazo !!! Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 166 Mungu
 167. 167. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ukikosea kuona, utakosea  Ukik k t k kuwaza na kutakosea na kutakosea  kuongea. Na Maneno Na Maneno yanaumba. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 167 Mungu
 168. 168. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUMawazo Mtazamo Maneno Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 168 Mungu
 169. 169. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 11 Kutembea kwa Imani 11. Kutembea Mtazamo Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 169 Mungu
 170. 170. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea k Imani b kwa iMawazo Mtazamo Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 170 Mungu
 171. 171. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa ImaniMawazo Mtazamo Maneno Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 171 Mungu
 172. 172. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU ‘Ajionavyo mtu nafsini  ‘Aji t fi i mwake, ndivyo alivyo mwake ndivyo alivyo’ Mithali 23:7 Mithali 23:7 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 172 Mungu
 173. 173. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2. Kumpokea Yesu Kumpokea Yesu (Wokovu) (W k ) Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 173 Mungu
 174. 174. KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)  KABLA YA DHAMBI (ANGUKO) (Utukufu)  (Utukufu) Msaada Mungu Mwili Roho Dunia Nafsi ShetaniWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 174
 175. 175. BAADA YA DHAMBI (ANGUKO)  BAADA YA DHAMBI (ANGUKO)(Utukufu) (Utukufu) Uhusiano Mungu Mwili Roho Dunia Nafsi ShetaniWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 175
 176. 176. BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  BAADA YA WOKOVU (KALVARI)(Utukufu) (Utukufu) Uhusiano Mungu Mwili Roho Dunia Nafsi ShetaniWednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 176
 177. 177. BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  BAADA YA WOKOVU (KALVARI) (Utukufu) Roho Mt. (Utukufu) Roho Mt Mungu Mwili Roho Dunia Nafsi ShetaniWednesday, February 08, 2012 (Rum 8:9‐11)  Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  Mungu 177
 178. 178. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 3. KUJAZWA NGUVU ZA ROHO  MTAKATIFU. MTAKATIFU Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 178 Mungu
 179. 179. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yohana 20:20‐21 Yohana 20:20 21 Akawaambia, kama Baba  Akawaambia, kama Baba alivyonituma mimi, nami  nawapeleka ninyi; akiisha  kusema hayo, akawavuvia  kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu (Ndani yao).Wednesday, February 08, 2012 Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za  179 Mungu
 180. 180. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 24:49 Luka 24:49 (Ingawa nimeshawapa Roho  (Ingawa nimeshawapa Roho Mtakatifu ndani yenu) “… Lakini, msiondoke humu mjini,  mpaka mtakapovikwa (juu mpaka mtakapovikwa (juu yenu) uweza (nguvu) utokao juu. ( g ) j Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 180 Mungu
 181. 181. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 4. USHIRIKA NA USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU. ROHO MTAKATIFU Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 181 Mungu
 182. 182. USHIRIKA NA  USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU ROHO MTAKATIFU 2 Wakorintho 13:14 2 Wakorintho 13:14 ‘Neema ya Bwana wetu Yesu Neema ya Bwana wetu Yesu  Kristo, na Upendo wa Mungu  Baba, Ushirika wa Roho  Mtakatifu, k Mt k tif ukae nanyi nyote’ i t ’ Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 182 Mungu
 183. 183. ROHO MTAKATIFU Kwahiyo … Kwahiyo … Ili kupata msaada na nguvu za  p g Roho Mtakatifu maishani  mwako, ni lazima umtambue k l b na kumpa ushirika anaotaka  na kumpa ushirika anaotaka maishani mwako. Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 183 Mungu
 184. 184. Roho Mtakatifu ni MTU Roho Mtakatifu ni MTU ANA NAFSI HAI; ANA HISIA (FEELINGS) ( ) ‐ Asipotambukila  ‐ Asipoheshimika ‐ Asipoulizwa ‐ Asiposikilizwa ‐ ANAHUZUNIKA (ANUMIA) ‐ ANAZIMA UWEZO WAKE Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 184 Mungu
 185. 185. ROHO MTAKATIFU NI NANI? 1. Roho Mtakatifu  1. Roho Mtakatifu Ni Mungu Mwenyezi g y Matendo 5:1‐5 ‘Anania, kwanini kumdanganya  Roho Mtakatifu? Hukumdanganya  h k f ? k d Mwanadamu, bali Mungu’  , g Kanuni za KIroho za Kutembea na nguvu za Wednesday, February 08, 2012 185 Mungu

×